Tåsjö Rör & Bygg AB har över 20 år av kunskap när det gäller markförlagda värmeledningar.

 

Vi har god kunskap inom projekthantering, slutbesiktningar, garantiövervakning, muffning, licenssvetsning, larmövervakning.

 


 

 

Läcksökning

Vi hjälper er bostadsrättsföreningar, bostadsföretag, fjärrvärme distributörer med läcksökning och statusbedömning av era varmvatten & värmeledningar så ni slipper stora underhållskostnader i framtiden. Lokaliserar läckor på fjärrvärmeanläggningar, sekundära värmesystem och enstaka fastigheter.

 

Larm & ledningar

Har ni koll på era ledningar eller larmslingor? Vi hjälper er att hitta dom & dokumenterar dom digitalt så ni i framtiden kan sköta dom på ett bättre sätt.

 

Nyproduktion & underhåll

Vi har licensierade rörsvetsare, auktoriserade mättekniker som har goda kunskaper inom projektering till färdig slutprodukt.
Kontakta oss så kommer ni framåt!

 

Pyranin/UV belysning

UV-Belysning är ett bra sätt att hitta små läckage. Effektivt vid kontroll av täthet & genomläckage på värmeväxlare. Vattnet färgas in med Pyranin (grönt färgämne) & blandas i systemet under normal drift. Därefter används en UV-lampa som avslöjar små läckor som lyses upp av Pyraninet. På så sätt hittas mycket små läckor där vattnet förångats & blir likt ärgad/oxiderad metall.

 

Pulsekometer mätning

Pulsekometer mätning utförs genom ett speciellt instrument. Instrumentet genererar en pulssignal som skickas ut i larmtrådarna i fjärrvärmeröret och reflekteras från felstället tillbaka till instrumentet. Instrumentet mäter tiden mellan utgångspulsen och den reflekterande pulsen och med hjälp av data på trådens elektriska egenskaper beräknar instrumentet avståndet till felstället. Instrumentet som har en större bildskärm visar en vågform av den utsända pulsen med reflexer och avståndsinformation längs delar eller hela sträckan.

De enskilda reflexerna kan förstoras och studeras i detalj. Avbrott, kortslutning, skarvproblem, impedansförändringar, fukt kan studeras och lokaliseras. Instrumentet lagrar mätdata för jämförelse av mätningar vid olika tidpunkter. Dessa data kan laddas ner i en databas för arkivering och användning vid certifieringar, garantier, uppföljningar etc

Galleri

Kontakta mig

Peter Köpsén
Mobil: 070-584 02 40
Odensberg 115
83191 Östersund