Tåsjö Rör & Bygg AB som byggentreprenör

 

Tåsjö Rör & Bygg AB erbjuder allt inom bygg: Nybyggnationer, om- och tillbyggnader, renovering, underhåll, tak och fasadbyten. Vi gör även mindre nybyggnationer, som exempelvis friggebodar, carportar, garage, förråd och liknande. Genom vårt nätverk har vi kontakter med elektriker, målare, mattläggare. Vi erbjuder därmed totalentreprenad inom bygg – vi är din enda kontakt och vi ser till att allt blir gjort som det ska och när det ska.

 


 

 

 Galleri

 

 

ANVÄND ROT-AVDRAGET

Vi sköter ditt rotavdrag så du får tillbaka 30% av arbetskostnaden, eller upp till 50 000 kronor, när du gör reparationer i villa, bostadsrätt eller fritidshus. ROT-avdraget gäller per person, två delägare kan dra av upp till 100 000 kronor på våra arbeten.

 

Kontakta mig

Anders Eriksson
Mobil: 076-14 786 90
Karbäcken 635
833 59 Hoting